گالری

گروه تولیدی و صنعتی فلز گستران نور

اهم فعالیتهای گروه تولیدی و صنعتی فلز گستران نور بازیافت فلزات غیر آهنی نظیر مس آلومینیوم سرب و روی تولید شمش سرب با خلوص 99.985 جهت انواع مصارف صنعتی تولید انواع مقاطع آلومینیومی پروفیل آلومینیوم نیم کره و گرانول آلومینیومی تولید شمش روی