شمش و آلیاژهای آلومینیوم

شمش و آلیاژهای آلومینیوم

کارگاه تولید شمش آلومینیوم این شرکت بصورت مستمر تولید انواع شمش گرانول و نیم کره آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیوم متاسب با نیازهای مشتریان را در دستور کار دارد و آماده ی دریافت سفارش های آلیاژهای آلومینیوم میباشد.