تولید شمش سرب خالص و شمش سرب آلیاژی

شمش سرب خالص و شمش سرب آلیاژی

کارگاه تولید شمش سرب خالص و آلیاژیدر فضایی به مساحت 1000 متر مربع با استفاده از ماشین آلات و آخرین دستاوردهای تکنولوژیکی مورد نیاز در جهت تولید ماهانه بیش از 2000 تن انواع شمش سرب خالص و شمش سرب با آلیاژهای متنوع متناسب با نیاز مشتریان در حال فعالیت میباشد.محصولات این بخش بیشتر در صنایع باطری سازی و گالوانیزه گرم آلیاژکاری رادیولوژی صنایع الکترولیز و ...مورد استفاده قرار میگیرد.