تامین فلزات غیر آهنی خاص

فلزات غیر آهنی خاص

بخش بازرگانی فلزگستران نور مفتخر است با پشتوانه چندین دهه تجربه در بازرگانی خارجی و به منظور تامین نیاز واحدهای صنعتی کوچک تر در صورت لزوم به واردات فلزاتی نظیر کاتد گرانول و شمش نیکل قلع آنتیمونی منیزیوم و .... مینماید.